TIN KINH TẾ HỢP TÁC
No Picture

VCA hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị HTX của đồng bào Tây Nguyên
No Picture

Tháo gỡ rào cản để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển
No Picture

Ngành nông nghiệp bứt phá sau 5 năm tái cơ cấu
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

COSTE hỗ trợ và chuyển giao công nghệ sản xuất trà dược liệu

 Trung tâm KHCN&MT tư vấn quy trình công nghệ và hỗ trợ thiết bị sản xuất trà dược liệu cho Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Thái An – Tỉnh Thái Bình

No Picture

Coste hướng dẫn HTX tại Quảng Nam ứng dụng, đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến
No Picture

Coste hướng dẫn các HTX tại Quảng Nam tiếp cận sàn thương mại điện tử hoptacxa.vn
No Picture

HTX Bình Thành: Mô hình xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi 6 Kinh doanh xanh
No Picture

Ứng dụng KHKT hỗ trợ thiết bị xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau và hệ thống tưới tự động
PHÂN TÍCH & QUAN TRẮC

Hoạt động phân tích

No Picture

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường với Hoạt động quan trắc và phân tích đánh giá chất lượng môi trường tại các cơ sở y tế
No Picture

Đánh giá môi trường
No Picture

Quan trắc môi trường đất và nước tại Vĩnh Phúc
No Picture

Thực hiện quan trắc phân tích môi trường đất, nước
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Phân tích và kiểm tra chất lượng sàn phẩm quả Na

No Picture

Phân tích chất lượng mật ong
No Picture

Phân tích chất lượng quả Bơ
No Picture

Phân tích hàm lượng trong quả Ổi
No Picture

Phân tích hàm lượng trong quả bưởi
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

Tháp khử trùng nước ép hoa quả

No Picture

Thiết bị phủ màng cho bưởi

No Picture

Chế phẩm MT02

No Picture

Chế phẩm MT01 dạng lỏng

No Picture

Chế phẩm MT01

Vistors online:87
Total Vistors:14648