TIN KINH TẾ HỢP TÁC
No Picture

Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ HTX tham dự trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 15 (CAEXPO 2018)
No Picture

Thương mại điện tử cho khu vực KTHT, HTX
No Picture

Hà Giang: Đẩy mạnh sản xuất chè hữu cơ
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HTX Bình Thành: Mô hình xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi 6 Kinh doanh xanh

 Sau một năm triển khai thí điểm nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải chăn nuôi cho ba HTX kiểu mới tại Hà Nam, mô hình xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi gia cầm tại HTX chăn nuôi Bình Thành đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, gia tăng 9,5% doanh thu đối với chăn nuôi gia cầm.

No Picture

Ứng dụng KHKT hỗ trợ thiết bị xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau và hệ thống tưới tự động
No Picture

Tăng cường liên kết theo chuỗi ứng dụng công nghệ cao với sản xuất rau quả tại Vĩnh Phúc
No Picture

Hà Giang: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ giảm thủy phần nâng cao chất lượng, giá trị mật ong bạc hà Cao nguyên đá
No Picture

Hệ thống BIOGA
PHÂN TÍCH & QUAN TRẮC

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường với Hoạt động quan trắc và phân tích đánh giá chất lượng môi trường tại các cơ sở y tế

 Quan trắc môi trường (QTMT) tại các cơ sở y tế là hoạt động then chốt, không thể thiếu trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT)

No Picture

Đánh giá môi trường
No Picture

Quan trắc môi trường đất và nước tại Vĩnh Phúc
No Picture

Thực hiện quan trắc phân tích môi trường đất, nước
No Picture

Hoạt động phân tích
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Phân tích và kiểm tra chất lượng sàn phẩm quả Na

No Picture

Phân tích chất lượng mật ong
No Picture

Phân tích chất lượng quả Bơ
No Picture

Phân tích hàm lượng trong quả Ổi
No Picture

Phân tích hàm lượng trong quả bưởi
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

Chế phẩm MT01

No Picture

Chế phẩm phân hủy TV05

No Picture

Chế phẩm khử mùi đã pha

No Picture

Chế phẩm dạng bột

Vistors online:3
Total Vistors:7659