TIN KINH TẾ HỢP TÁC
No Picture

HTX bảo vệ môi trường bằng năng lượng mặt trời
No Picture

HTX ứng dụng công nghệ cao cho sản phẩm chất lượng cao
No Picture

HTX Bảo hiệu: Giám đốc trẻ đưa cả làng ăn nên làm ra nhờ loài cây dại
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

VCA hỗ trợ HTX Muối Tuyết Diêm giữ nghề truyền thống, phát triển bền vững theo chuỗi giá trị

Năm 2018, Liên minh HTX Việt Nam triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị trên cả nước. Tại Phú Yên, Tổ công tác Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường cùng với Liên minh HTX tỉnh Phú Yên, các cấp chính quyền đã tiến hành khảo sát và lựa chọn HTX HTX Muối Tuyết Diêm (TX Sông Cầu) hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị.

No Picture

VCA hỗ trợ cho HTX Cây ăn quả Sơn Bình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
No Picture

VCA hỗ trợ HTX nông nghiệp Mỹ Chánh phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bò giống
No Picture

Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ HTX thanh long Mỹ Tịnh An phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị quả thanh long xuất khẩu
No Picture

VCA hỗ trợ HTX thủ công mỹ nghệ theo chuỗi tại Thái Bình
PHÂN TÍCH & QUAN TRẮC

Hoạt động phân tích

No Picture

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường với Hoạt động quan trắc và phân tích đánh giá chất lượng môi trường tại các cơ sở y tế
No Picture

Đánh giá môi trường
No Picture

Quan trắc môi trường đất và nước tại Vĩnh Phúc
No Picture

Thực hiện quan trắc phân tích môi trường đất, nước
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Phân tích và kiểm tra chất lượng sàn phẩm quả Na

No Picture

Phân tích chất lượng mật ong
No Picture

Phân tích chất lượng quả Bơ
No Picture

Phân tích hàm lượng trong quả Ổi
No Picture

Phân tích hàm lượng trong quả bưởi
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

Tháp khử trùng nước ép hoa quả

No Picture

Thiết bị phủ màng cho bưởi

No Picture

Chế phẩm MT02

No Picture

Chế phẩm MT01 dạng lỏng

No Picture

Chế phẩm MT01

Vistors online:9
Total Vistors:37243