Cập nhật ngày: 6/10/2017

QUAN TRẮC

Dịch vụ quan trắc môi trường
Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ quá trình lập báo cáo đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường. Việc này giúp cho các cơ quan quản lý, tổ chức hoặc doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm có thể phát sinh và xây dựng các biện pháp quản lý môi trường. Đó cũng là công việc cần được các doanh nghiệp sản xuất thực hiện định kỳ, thường xuyên theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm
Điện thoại: 0243.8435374 - Email: Coste.org.vn
 
 
Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi đã tiến hành thực hiện nhiều dự án quan trắc môi trường trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, bao gồm: xây dựng công trình và nhà máy, xử lý chất thải, sản xuất công nghiệp, chăn nuôi, quan trắc định kỳ các cây xăng, nhà máy sản xuất .v.v.. cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và được khách hàng hết sức tin cậy. Đối với mỗi dự án quan trắc, chúng tôi đều có chính sách quản lý nghiêm ngặt về kỹ thuật, kỹ năng biên tập và thường xuyên chịu sự giám sát của các chuyên gia pháp lý hàng đầu. Một loạt các quy trình, phần mềm theo dõi hệ thống, dự báo, phân tích, thống kê, mô hình hóa, và nhiều kỹ thuật tính toán khác được sử dụng cho việc tạo lập và phỏng đoán các quá trình diễn biến của các thông số môi trường, từ đó chúng tôi xây dựng được các báo cáo môi trường một cách hoàn chỉnh và theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có một đội ngũ quan trắc viên hết sức năng động và chuyên nghiệp với các thiết bị chuyên dụng cho việc lấy mẫu, đo đạc và thu thập dữ liệu môi trường nhanh chóng và chính xác, có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của hầu hết các tổ chức, đơn vị thuộc tất cả các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Các phương pháp đo đạc, quan trắc ngoài hiện trường, phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm đều được chúng tôi thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được đã được đăng ký và thẩm định bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Hiện nay, Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường  đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận là đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại nghị định số 127/2014/NĐ-CP. Mã số giấy chứng  nhận là VIMCERTS 171 với hơn 150 thông số đánh giá chất lượng môi trường.
Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường được phép thực hiện Quan trắc môi trường lao động theo công văn số 1028/MT-LĐ của Cục Qunar lý môi trường Y tế - Bộ Y tế kí ngày 22 tháng 9 năm 2017.
 
Dowload chứng nhận và phụ lục tại đây
 
 
 
 
 
Với thế mạnh về năng lực, kinh nghiệm và phòng thí nghiệm được đầu tư đồng bộ, hiện đại, chúng tôi có khả năng đáp ứng hầu hết các yêu cầu về hoạt động dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường. Dịch vụ được thực hiện thông qua việc khảo sát thực tế, nghiên cứu, thu thập tài liệu, chọn lọc các thông tin để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục hành chính về môi trường, đồng thời tư vấn giúp khách hàng lựa chọn các giải pháp đúng đắn và có cơ sở pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
 
 
 
 
 
 
LẤY MẪU KHÍ XUNG QUANH
 
 
 
 
 
LẤY MẪU NƯỚC THẢI

 
 
 
LẤY MẪU ĐẤT NÔNG NGHIỆP