Cập nhật ngày: 3/10/2017

KINH NGHIỆM

Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường (tên viết tắt là COSTE - Center Of Science Technology and Environment ). COSTE là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 59/2004/QĐ - TCCB ngày 06/2/2004 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (trên nền tảng của Trung tâm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh NEDCEN theo quyết định số 520 HĐTW/VP ngày 28/12/1992) và hoạt động theo Giấy chứng nhận số A 231 ngày 29/4/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ.      Trung tâm KHCN và MT có chức năng, nhiệm vụ triển khai và tham gia tham mưu xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án về khoa học, công nghệ và môi trường trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Cùng với các hoạt động đa dạng về kiểm tra tính chất cơ lý, hóa chất của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, kiểm tra chất lượng sản phẩm, thực hiện phân tích môi trường các chỉ tiêu hóa học trong các loại mẫu khác nhau như nước, đất, không khí, chất thải rắn, thực phẩm; phân tích vi sinh trong thực phẩm, nông sản, nước, thức ăn chăn nuôi, đồ uống, phân vi sinh, chế phẩm sinh học và các sản phẩm tiêu dùng khác,thực hiện quan trắc môi trường (đất, nước, không khí) và các mặt hàng khác, thực hành dạy nghề. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản phẩm mới.

Hiện nay, tổng số cán bộ của Trung tâm có 42 cán bộ, thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên môn khác nhau như hóa học phân tích, khoa học môi trường, kỹ thuật môi trường, công nghệ sinh học, vật lý, cơ khí... Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thạo nghề sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu đến từ khác hàng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn có nhiều cán bộ tuy trẻ nhưng đã thể hiện được năng lực, và luôn có tinh thần cầu tiến, học hỏi, tận tâm trong công việc, cùng đóng góp cho sự phát triển chung của Trung tâm.

Nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của Trung tâm. Hiểu rõ chức năng và nhiệm vụ của các cán bộ, trong những năm qua, Trung tâm luôn tạo điều kiện để nhiều cán bộ được tham gia các khóa đào tạo tại các trường học, các tổ chức giáo dục có uy tín trong nước và quốc tế. Cùng với đó, Trung tâm còn thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành đến tư vấn, đào tạo kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực phân tích, thí nghiệm. Nhờ đó, nguồn nhân lực của Trung tâm không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Hiện nay riêng bộ phận phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm có 20 cán thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, đảm bảo cho công tác phân tích, kiểm tra chính xác và đáng tin cậy như hóa học, môi trường, công nghệ sinh học, tự động hóa, cơ khí.... kết hợp giữa những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn sâu cùng với những cán bộ trẻ năng động,nhiệt tình, cẩn thận.

Với phương châm làm việc trách nhiệm và hiệu quả, đề cao tinh thần làm việc theo nhóm vì tập thể. Đây là yếu tố quyết định thúc đẩy sự phát triển và thành công của Trung tâm.

Vistors online:16
Total Vistors:88852