Trang chủ > hoạt động > chuyển giao công nghệ   
 

Hệ thống BIOGA

No picture

hệ thống bioga va máy phát điện sử dụng bioga

Hỗ trợ công nghệ sản xuất phân vi sinh

No picture

Chuyển giao công nghệ cho mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi

No picture

Trung tâm KHCN&MT chuyển giao công nghệ và thiết bị cho mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Lai Châu

Chuyển giao công nghệ sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP

No picture

 Trung tâm KHCN&MT hỗ trợ hợp tác xã công nghệ sản xuất rau an toàn 

Hệ thống hút gió phòng sơn cho HTX Ngọ Hạ

No picture

Trung tâm KHCN&MT triển khai hệ thống hút gió phòng sơn cho HTX đồ gỗ mỹ nghệ Ngọ Hạ tại Phú Xuyên